Istoric

Satul Păulești, conform datelor Dicționarului Statistic al Moldovei, pentru prima dată a fost atestat în anul 1545.

Satul Păuleşti este o localitate în Raionul Călăraşi situată la latitudinea 47.2680, longitudinea 28.3708 și altitudinea de 176 metri față de nivelul mării. Această localitate este în administrarea or. Călăraşi. Distanța directă pîna la or. Călăraşi este de 7 km. Distanța directă pîna la or. Chişinău este de 60 km.

La nord de sat este amplasată cariera „Cimitirul Cailor”, o arie protejată din categoria monumentelor naturii de tip geologic sau paleontologic. La sud-est se găsește conacul lui Dino Russo, un monument de arhitectură. Lângă conac se află cel mai bătrân platan din Republica Moldova, cât și 24 de pini de pădure, arborii fiind protejați de stat.

Perioada boierilor

E imposibil de calculat cu exactitate anul apariției localității pentru că în acele timpuri nu erau cărți de registru. Pămînturile nu aparțineau oamenilor, ci boierilor, moșierilor, pe care ei la rîndul lor le primeau în dar de la voievozi (Domnitorii Moldovei) pentru slujire credincioasă. Aceștia erau de fapt sfeșnici, paharnici, logofăți și chiar ostași, care s-au remarcat prin ceva și primind pămînturi, deveneau moșieri, boieri. La fiecare nouă domnie, însă, era necesar de reconfirmat dreptul de proprietar print-o scrisoare, declarație, semnată de noul voievod, care se păstra cu mare grijă, fiind transmisă din generație în generație.
Și referitor la Păulești s-au descoperit documente de acest fel, ceia ce ne permite de a constata cu mai multă precizie anumite evenimente ce s-au desfășurat în acei ani îndepărtați. De exemplu, s-a depistat un act semnat în anul 1550 prin care Iuteș-Vodă confirmă faptul că "Păuleștii și cu poene" aparține fiilor lui Copcicea, Tatiana și Tatar.

Istoria satului, însă, cu mai multe detalii o putem descrie cu începere din anul 1742 odată cu venirea medelnicerului Toader Carp, care a primit de la domnitorul Moldovei Constantin Mavrocordat "carte de stăpînire pentru moșia Păulești din țiinutul Orhei". El a stăpînit moșia timp de 30 ani, după aceea a preluat-o feciorul său, postelnicul Ion Carp (anul 1772).

După Ion Carp Păuleștiul l-a preluat feciorul sau Toma. În perioada, cînd moșia aparținea familiei Carp, Păuleștiul a fost descoperit de către boierul Dino Russo, care cel mai mult probabil a venit la vînătoare în frumoasa pădure de la marginea satului.
Dino Russo era o personalitate destul de cunoscută în rîndurile aristrocraților din acele timpuri. Era absolvent de colegiu, deputat în Duma, membru al clubului englezesc.
Bunăoară din "Dosarele familiilor nobiliare" am aflat, că printre boierii care trebuiau să-și confirme titlul, făcea parte și familia Russo.

Lui Dino Russo i-au plăcut atît de mult locurile pitorești din Păulești, în cît a decis să-și construiască aici reședința sa de vară, cumpărînd cîteva hectare de pămînt la o distanță de vreo 2 km de sat, în vecinatatea platanului secular. Conacul l-a construit în anul 1791, aceasta o demonstrează o inscripție de pe un perete al conacului. Era de toată frumusețea, spațios, în două niveluri, cu o verandă mare ce dădea spre o priveliște de la care nu-ți puteai lua ochii: livezi, podgorii, vii, arbuști de macieș, dealuri verzi ce se unesc cu cerul și o puternică aromă de flori. În fața conacului, mai spre dreapta, era un iaz mic cu pești și broaște, iar spre stînga o cărărușă ce ducea drep spre un izvor cu o apă cristalină și foarte rece. Clădirea era ornamentată cu mozaică multicoloră.
Visavi de conac, Dino Russo a plantat 24 de pini la distanțe egale unul de altul, în forma unui ceas rotund. De fapt era un adevărat ceas natural, după umbra pinilor se putea de constatat cu aproximație ora. În centrul parcului era o masă din lemn cu scaune lungi de o parte și alta. Cine venea aici rămînea uimit, un colț al paradisului, - e primul lucru ce le trecea prin cap vizitatorilor.
Dino Russo își aducea prietenii aici, persooane influente pe acele timpuri. Bunăoară, familia Rali-Arbore, care-și aveau conacul în s. Dolna, Nisporeni. Printe personalități importante ce au vizitat satul se menționează și poietul rus Alexandru Pușchin în perioada anilor 1820-1823. Lui Pușchin îi plăcea mult izvorul din curtea boierului Dino, stătea ore întregi în preajmă și admira natura, astfel izvorul a fost numit drept "izvorul lui Pușchin".

O altă familie de boieri (trei generații), care a lăsat o amprentă adîncă în istoria satului Păulești a fost familia de origine armenească Goilov. În anul 1847 moșierul Luca Goilov deținea pamînt în sat cumpărat.
Feciorul lui Luca – Ivan Goilov a cumpărat de la familia Russo întreaga moșie și conacul lui Dino Russo. Acolo el locuia împreună cu soția sa Maria Karaymli și cei doi feciori ai sai, Luca si Emanuil.
Ivan Luchici Goilov a rămas în istoria satului prin faptul că este ctitorul bisericii din Păulești. El a dăruit oamenilor un lot de pămînt din moșia sa pentru construcția bisericii. Nu se știe cu precizie cînd a fost edificat lăcașul, undeva după 1880. Dar putem constata cu certitudine că în anul 1886 biserica funcționa deja. Mormîntul lui Ivan Goilov se află în ograda bisericii din Păulești (1822-1886).

Familia Goilov a fost proslăvită în toată Basarabia și din cauza unui eveniment tragic, care s-a întimplat la curtea boierului după doi ani de la decesul sau. Despre acest caz se povestește și astăzi.
Dar mai exact și mai detailiat o putem afla din ziarul "Besarabschii vestnic", num.43 din 30 octombrie (10 noiembrie), 1889, care a publicat un extras din protocolul ședinței judiciare din 26 octombrie 1889.
Teribila tragedie s-a întîmplat la 25 august 1888, la conacul din Păulești, unde locuia Maria Goilova (54 ani) împreună cu sora sa Teresa Karaymli (34 ani). În plină noapte, în timp ce dormeau, au fost ucise cu lama ascuțită a unui topor. Victimile au fost găsite fără dinți și cu cîteva degete amputate (acele pe care aveau inele de aur). Banditul s-a dovedit a fi un fost străjer la una din proprietățile familiei Goilov (ce dețineau case la Odesa, Chișinău și alte părți). Printre obiectele găsite erau o brățară, un ceas de aur și o cutie frumoasă, cumpărate de la Viena de către Ivan Goilov. Deasemenea s-a depistat și toporul plin de sînge, care l-a facut pe inculpat să-și recunoască vina. Infractorul a fost condamnat la 20 ani de închisoare.
Cucoanele au fost îngropte și ele în ograda bisericii din Păulești, dar sufletele lor nu s-au liniștit nici pînă astăzi, spun oamenii, că cineva a văzut fantasmele lor prin curtea boierească.

Moșia Păuleștiului s-a transmis prin ereditate lui Luca Goilov. Pe vremea aceea Luca deținea la Păulești 265 desetine de padure, 1129 desetine de arătură, 77 desetine de vii și livezi. În sat exista o întreprindere de uscare a fructelor cu utilaj adus din străinatate, precum și 2 mori de vînt.

Luca Goilov a decedat la Păulești în anul 1907, fiind îngropat alături de parinți, în cavoul de familie. A avut 2 feciori, Constantin și Egor (Gheorghe).

Următorul și ultimul boier al Păuleștiului și locuitor al conacului construit de Dino Russo a fost Nicolaie Stilos. El era foarte vestit în Moldova și Romania, dar și în Europa prin marea lui pasiune față de viticultucultură. În perioada anilor 1915-1935 pe moșia Păulești au fost plantate 150 ha. de viță de vie, moșierul a reușit să cumpere 300 ha. de pămînt.
Nicolaie Stilos, personal se ocupa de producerea și comercializarea vinurilor. În anul 1921 vinurile lui erau cunoscute în Cehoslovacia*, Franța și Italia, în special a fost remarcat "Pino alb, 1921, Păulești" ("Anuarul României pentru comert, industrie, meserii și agricultură", București, 1929). Informația despre Stilos am aflat-o și de la oamenii din sat, de la Anton Marandiuc, care a lucrat la el, era responsabil de stropitul viei. Imediat după ploaie, organiza lucrătorii și stropeau toate viile cu soluție specială, cu ajutorul așa numitelor "barabane". Ion Bricicaru povestea, că era angajat la Stilos pentru a transporta butoaiele cu vin din Păulești pînă la Iasi. Zeci de care, trase de boi făceau naveta spre România și peste hotarele ei. Pentru păstrarea vinurilor Nicolaie Stilos a construit 3 beciuri mari și un depozit. Pe vremea lui, în anul 1920 funcționa o moară cu motor, 3 băcănii. Oamenii erau gospodari, majoritatea posedau caruțe și cai. Nu întîmplător a fost creată rezervația "Cimitirul caiilor", ce se întinde pe o suprafața de 2 ha, în partea de nord a satului. Vă imaginați cîți cai au fost îngropați. Tot în aceasta zonă existau zăcăminte de rocă. (Referitor la aceasta ziarul "Moldova Socialistă" din 16 august, 1980 publica un articol întitulat: "Tainele cimitirului cailor", în care se menționează că aici s-a descoperit un metal rar stranțianitul).

În anii 1930 în sat funcționau 2 cariere de piatră, iar în 1937 a fost construit un ambulatoriu, o baie, 17 case din piatră și 282 din lut, s-au reparat drumurile și podurile.
Stăpînirea lui Nicolaie Stilos s-a terminat cu cîteva zile înainte de 28 iunie 1940, cînd s-a instaurat regimul comunist. El împreună cu alte 12 familii din sat, și-au lăsat casele și averele și s-au refugiat, care în România, care în altă parte. Despre Stilos nimeni nu a mai auzit nimic, dar îl pomenesc și astăzi.